O Konferencji
Efektywność Energetyczna dla Samorządów
Szanse i wyzwania dla Polski

Cykl regionalnych konferencji ma na celu zaprezentowanie przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego  nowoczesnych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, OZE, gospodarki niskoemisyjnej, oraz Smart City. Postaramy się odpowiedzieć na pytania takie jak: jakie są wyzwania i szanse dla Polski w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie; jakie ma ono znaczenie dla polskiej gospodarki. Ekologia, w którą wpisuje się budownictwo energooszczędne, to trend, który jest coraz bardziej obecny w naszym otoczeniu. Co więcej, nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Wręcz przeciwnie – ekologia to przyszłość, w którą warto inwestować.

Efektywność energetyczna,

projekty w formule ESCO, OZE.


Smart City,

gospodarka niskoemisyjna, inteligentne rozwiązania dla miast.

Dobre praktyki,

rozwój regionów, rozwój gmin


Najnowsze trendy,

nowoczesne rozwiązania dla samorządów, najnowsze technologie,


Organizator Konferencji

Fundacja Polski Kongres Gospodarczy

powstała w celu popularyzacji nowych idei i rozwiązań w gospodarce. Wspiera działalność na rzecz inicjowania zmian ekonomicznych i społecznych, głównie poprzez propagowanie wykorzystywania nowych technologii. Celem Fundacji jest budowanie forum wymiany doświadczeń i wiedzy między kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie polskiej rzeczywistości gospodarczej. Bazując na faktach i doświadczeniach Fundacja przygotowuje rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków zmian w kluczowych kwestiach polityczno-gospodarczych.

Wizją Fundacji jest trwały i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.Partnerzy Konferencji

PARTNER STRATEGICZNY

cezCEZ ESCO Polska oferuje kompleksowe rozwiązania dla zarządzania potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw, gmin, organizacji publicznych i prywatnych oraz zarządców budynków i lokali, szpitali i szkół, obiektów mieszkalnych, biurowych i sportowych.
Spółka powołana została dla zapewnienia klientom kompleksowych usług – począwszy od audytów energetycznych i doradztwa energetycznego poprzez dostawy ciepła i energii elektrycznej, do zarządzania budową i eksploatacją źródeł energetycznych (w szczególności jednostek kogeneracyjnych, kotłów gazowych i instalacji fotowoltaicznych), a także oświetlenia publicznego włącznie.
Oferta CEZ ESCO obejmuje propozycje dla zoptymalizowania zużycia energii, wyboru technologii i źródeł energii, ich montażu, eksploatacji i długoterminowych usług, w tym doradztwa, gwarancji i różnych opcji finansowania.

 

ewcEco-Wind Construction S.A., będąca na polskim rynku jednym z wiodących podmiotów w zakresie rozwijania projektów farm wiatrowych, oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji. Zaczynając od działań związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzez etap konstrukcji, aż do chwili uruchomienia elektrowni wiatrowej. Potencjał spółki oparty jest na kompetentnym i stabilnym zespole specjalistów oraz konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska, energetyki, planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.


Patronat Honorowy

4 4 4 4 4

PARTNERZY MEDIALNI

4 1 2 3 4
    2    

 


Program KONFERENCJI

09.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Uroczyste otwarcie
10.15-11.15 Debata

„Realizacja inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w formule ESCO”

  • ESCO krok po kroku, czyli jak realizować projekt w formule w ESCO
  • PPP a efektywność energetyczna – aspekty praktyczne
  • Aktualny stan powietrza w województwie – ochrona powietrza w świetle zadań realizowanych przez województwo
11.15-11.45 Dyskusja kuluarowa
11.45-12.30 Panel dyskusyjny

Dobre praktyki we wdrażaniu efektywności energetycznej oraz walce o czyste powietrze w gminach

  • Wdrażanie efektywności energetycznej w gminie – doświadczenia samorządów
  • Walka ze smogiem – wyzwania i przykłady dobrych praktyk
  • Finansowanie programów przeciwdziałania smogowi
12.30-12.45 Przerwa kawowa
12.45-13.30 Panel dyskusyjny

Klastry energii sposobem na efektywne pozyskanie inwestora

  • Elektromobilność w inteligentnym mieście
  • Wprowadzenie klastra energii – szanse i wyzwania dla gmin
13.30-14.00 Lunch

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
Konferencji Efektywność Energetyczna dla Samorządów

Fields marked with an * are required

Dane Personalne

Warunki udziału

logo_konFundacja Polski Kongres Gospodarczy
ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa
biuro@efektywność-energetyczna.info

W sprawie współpracy:

Ben Sassi
Dyrektor Kongresu

tel.: +48 798 949 255

W sprawie uczestnictwa

Paula Kobielska
Specjalista ds. organizacji kongresów

tel.: +48 884 790 796

Masz Pytania?

Napisz do nas. Na pewno odpowiemy!